Home /
 • Compatibiliteit en Integratie: Wij werken steeds met open systemen en gestandardiseerde veldbussen (Modbus, Dali, EnOcean, Profinet, Profibus, CAN, KNX,…). Wij trachten steeds de beste systemen te combineren en niet te heruitvinden. Daarom moeten deze systemen een open interface hebben om te kunnen communiceren.
 • Betrouwbare en industriële componenten: Wij gebruiken geen exotische systemen en merken, maar enkel industriële componenten van betrouwbare fabrikanten (Phoenix, Contact, Siemens, Schnieder, Rittal, Sony, panasonic,…) omdat deze een goede kwaliteit garanderen. Met deze keuze is ook de beschikbaarheid en de product ondersteuning verzekerd. Ook onze leveranciers spelen hierin een belangrijke rol.
 • Flexibiliteit: Indien de functionele eisen van uw processen veranderen in de loop van de tijd, moeten de installaties kunnen aangepast en uitgebreid worden. Eenvoud en modulaire structuren liggen aan de basis hiervan.
 • Overzicht en ordelijke installaties met respect voor het vakmanschap: Door de verschillende installaties in zijn geheel te beschouwen, kan je overzicht bewaren. Zo is het mogelijk om sommige voorzieningen (bv. kabelgoten, mechanische constructies voor leidingwerk,…) te realiseren voor het geheel van de installaties. Dit levert een enorme tijdswinst en besparing op.
 • Esthetiek: Ook technische installaties moeten naar onze mening esthetisch worden uitgevoerd.
  • een aangename en ordelijke werkomgeving komt de productiviteit ten goede.
   • naar uw klanten toe is dit een mooi visitekaartje.
   • het getuigt van goed vakmanschap.

Dit is niet zozeer duurder als er van bij de aanvang van het project rekening mee gehouden wordt. Door planning, goed overleg met alle betrokken partijen en productiekeuze, kan men een mooi resultaat bekomen.

 • Documentatie: Ééndraadschemas, situatieschetsen, manuals,… helpen uw installaties
  • te overzien.
  • te gebruiken.
  • te onderhouden.
  • conform te houden met de wetgeving en actuele normen.
  • eventueel te verkopen.

Dit is een continu proces, en is ook makkelijker te onderhouden door één partij.

 • Liefde voor ons vak: Wij staan achter onze producten en zijn fier op onze installaties. We streven naar perfectie. Dit is echter een continu proces en geen einddoel. De steeds veranderende markt dwingt ons steeds te vernieuwen en ons aan te passen. Vakmanschap, ervaring, knowhow en continue bijscholing (technisch, wetgeving, materialenkennis,…) helpen ons daarbij.